Algemene Voorwaarden

In dit document staan de algemene voorwaarden van Scheurwater Kunststof Kozijnen B.V.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Geldigheid van deze voorwaarden

Artikel 4 – Offertes

Artikel 5 – Uitvoering van de werkzaamheden

Artikel 6 – Uitbesteding van werkzaamheden aan derden

Artikel 7 – Prijswijzigingen en kostenverhogende omstandigheden

Artikel 8 – Meer- en minderwerk

Artikel 9 – Stelposten

Artikel 10 – Materialen

Artikel 11 – Oplevering, gebreken en garantie

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Artikel 13 – Overmacht

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 15 – Wanprestatie en ontbinding

Artikel 16 – Betalingen

Artikel 18 – Overeenkomst op afstand

Artikel 19 – Herroepingsrecht

Artikel 20 – Gevolgen van de herroeping

Artikel 21 – Uitsluiting herroepingsrecht

Bijlage 1. – Modelformulier voor herroeping

________________________________

page2image41791472